Od 18 kwietnia 2018r., aby wystartować w dużym przetargu - o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i następnie wysłać pocztą elektroniczną. 
Więcej informacji o tym rozwiązaniu oraz jako go uzyskać, znajdziecie Państwo na mojej stronie dedykowanie podpisowi elektronicznemu.